Stand van Zaken| Parallelle Samenleving | 21 februari

Eersterangs & Tweederangs Burgers

Onze autoriteiten maken haast met het uitsluiten en vervolgen van burgers.
Onze politici beschouwen betrokken onafhankelijk denkende mensen die een andere mening zijn toegedaan als een bedreiging en moeten worden uitgesloten van deelname aan het maatschappelijke verkeer. Met steeds meer nieuwe maatregelen en de inperking van keuzevrijheid worden zij doelbewust buiten de samenleving geplaatst. Een Parallelle Samenleving is noodzakelijk om te kunnen overleven in deze wereld van diepe burgerlijkheid en totale controle.

Stand van Zaken

Samenwerking Bestaande Groepen | Samen voor Elkaar

Wij denken te zien dat er nog weinig groepen mensen in Nederland bezig zijn met het creëren van een Parallelle Samenleving. Het is zaak om mensen te motiveren om een groep op te zetten en om hen, en bestaande groepen, te bewegen tot samenwerking. Wij willen graag weten wie en waar mensen al iets op hebben gezet of willen opzetten. Wij hebben inmiddels contact met iemand die voornemens is om in de omgeving van Coevorden een Parallelle Samenleving op te zetten.

Als je een groep hebt opgezet of voornemens bent om deze op te zetten en wil samenwerken, neem dan even contact met mij op.


SAMENWERKING BESTAANDE GROEPEN | MAIL MIJ
Wat komt er terecht van onze kinderen | Parallelle Samenleving

Inventarisatie belangstellenden | Een Vrij Leven

De afgelopen tijd hebben wij ons ook gericht op het inventariseren van belangstellenden voor de Parallelle Samenleving. Door de censuur zal het steeds moeilijker worden om mensen met een afwijkende mening samen te brengen, ik voorzie dat onze overheid dit in de nabije toekomst zelfs nagenoeg onmogelijk zal maken. De afgelopen weken hebben veel mensen aangegeven belangstelling te hebben. Deze mensen worden regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang en te zijner tijd in de gelegenheid gesteld om deel te nemen. 

Inventarisatie belangstellenden | Nieuwsbrief

Voortgang | Het Heft in Eigen Handen
Het is niet eenvoudig om een Parallelle Samenleving op te zetten maar wij zijn vastberaden om dat, in samenwerking met anderen, wel neer te zetten. Worden wij uitgesloten dan regelen wij het zelf. Wij ondersteunen de lokale ondernemer en mijden zoveel mogelijk de multinationals. Onze voorkeur is een eigen munt en daar zijn wel wat ideeën over binnengekomen. Een lezer zoekt uit of het mogelijk is om de Bitcoin daarvoor te gebruiken. 

Wij staan nog in de kinderschoenen maar ik heb er alle vertrouwen in. Op 3 maart volg ik een workshop Parallelle Economie bij Ad Broere (econoom) en hoop dan meer handvatten te krijgen om de Parallelle Samenleving te realiseren.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen,
∼ Dries van der Wijk

Wie is Ad Broere? Blijf op de hoogte