MENSEN ZIJN GEEN SCHAPEN OF COMPLOTDENKERS

Er zijn loyale en kritische mensen

Toen wij nog een fijne samenleving hadden waren deze mensen met elkaar in gesprek,
waren oprecht geïnteresseerd in de ander, werden meningen bijgesteld en
vervolgens plannen gemaakt om de problemen het hoofd te bieden.
Er was wederzijds respect. Wij wisten dat onze samenleving alleen goed kon
functioneren met zowel loyale als kritische mensen.

Beide zijn onmisbaar!
Veel meer en minder is het niet!
Het is van alle tijden.
 

Wij zijn de weg kwijt

Wij kunnen dit weer oppakken, vandaag nog want er rest ons weinig tijd. Luister oprecht naar elkaar, alleen dan krijgen wij onze oude samenleving weer terug.

Doen we dat niet dan zijn we reddeloos verloren en zal, binnen afzienbare tijd, armoede, ontreddering en geweld ons lot zijn.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen,
– Dries Van Der Wijk

Mensen zijn geen schapen of complotdenkers