Steenmarters | Algemene informatie

Steenmarter - een beschermde diersoort - The Green Passion

De steenmarter is een marterachtige en familie van de otter, de das, de boommarter, de bunzing, de hermelijn en de wezel.
Hij heeft het formaat van een huiskat maar dan met veel kortere poten. Door zijn grote aanpassingsvermogen komt hij in vrijwel alle leefgebieden voor, maar de laatste jaren wordt hij steeds meer gezien in bewoonde gebieden. 

DE STEENMARTER PAST ZICH GEMAKKELIJK AAN

De steenmarter of fluwijn is een roofdier uit de familie der marterachtigen. Hij lijkt veel op de boommarter. De steenmarter leeft in een groot gedeelte van Europa, en is steeds vaker ook rond woningen te vinden. Het is een omnivoor, dus een alleseter (zowel plantaardig als dierlijk voedsel).
De steenmarter is een opportunist en hij past zich makkelijk aan aan verscheidene omstandigheden.

HET LEEFGEBIED

De steenmarter leeft meestal solitair.
Marters in dorpen jagen soms in kleine groepjes van vier à vijf dieren. Deze dieren hebben ook een kleiner woongebied dan marters in de natuur, waar woongebieden gemiddeld 80 hectare bedragen. Verblijfplaatsen bevinden zich in holle bomen en steenhopen.

De zolder, een favoriete plek

De dieren die vlakbij de mens wonen, betrekken zolders, vlieringen, stallen, schuren en zelfs in auto’s, onder de motorkap.
Soms graaft hij ook een hol in de grond. 

Leefgebied Steenmarter | The Green Passion

DE STEENMARTER IS OVERWEGEND EEN VLEESETER

Muizen, ratten, woelmuizen en eekhoorns staan bij de steenmarter op het menu. Ook eet hij vruchten, bessen, kersen, vogels en eieren. Soms eet hij ook kikkers en hagedissen. Op sommige plaatsen eet hij juist voornamelijk vruchten, insecten en aas.

Kippen zijn een gemakkelijke prooi

De steenmarter schaamt zich er niet voor om kippen en ander pluimvee binnen een korte tijd uit hun hokken en rennen te jagen tot ergernis van (hobby)pluimveehouders. 5 tot 10 kippen per nacht is niet ongewoon en hij kan ze vaak naar de meest onmogelijke plaatsen meeslepen zoals daken en over hekken.

Sommige mensen vinden het leuk en interessant om zo’n bijzonder diertje om zich heen te hebben.
En marters zijn goed in het vangen van ratten en muizen.

HET UITERLIJK

De steenmarter heeft een bruine vacht met een witte tot grijswitte keelvlek. Door de keelvlek loopt een donkere streep die de vlek in twee helften splitst. Hij verschilt van de boommarter door de keelvlek, die bij de boommarter geel is.

  • Grootte (kop-romplengte): ♂ 40-52 cm, ♀ 37-48 cm
  • Staartlengte: 20-30 cm
  • Kopgrootte: 5-6 cm breed, 4-5 cm hoog
  • Schouderhoogte: ongeveer 12 cm
  • Gewicht: ♂ 1.4-2.1 kg, ♀ 0.7-1.7 kg
  • Voetsporen: meestal vier duidelijke teenkussens en niervormig kussen aan de voorkant van de voetzool
  • Uitwerpselen: 5-10 cm lang en 10-12 mm dik, eindigend in een puntje

Steenmarter

Steenmarter

Marterpoot

Marterpoot

IN DE LENTE WORDEN DE JONGEN GEBOREN

De paartijd is in het midden van de zomer.
De draagtijd duurt slechts 30 dagen, maar door een verlengde draagtijd van 230 tot 275 dagen worden de jongen pas in de lente geboren. De steenmarter krijgt meestal drie à vier jongen, maar dit kan verschillen van één tot acht jongen per worp.

Ze zijn bij de geboorte blind. De moeder zorgt alleen voor de jongen. De zoogtijd duurt acht weken.
Jongen verlaten het nest na acht tot tien weken.

VOLG ONS OP INSTAGRAM

Instagram did not return any images.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled. Dismiss