The Great Reset, het complete verhaal | Professor Bob de Wit

Volgens Professor Bob de Wit is de Great Reset onontkoombaar en volkomen cyclisch omdat we aan het einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg op is. ‘Echter, de koers die het World Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feed back mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit.

“Het is dus zaak dat wij, de burgers, zelf naar de tekentafel gaan
om onze ideale wereld vorm te geven”
∼ Professor Bob de Wit

Deze video is geproduceerd door BLCKBX

Onderzoekend, oprecht, kritisch, maar altijd met respect. Want de onderste steen moet boven.

WEBSITE BLCKBX