De corona-campagne is voor D66 slechts het voorgerecht | Sloop de samenleving

De bedoeling van D66 is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren.
Hierdoor zal Nederland in totale armoede en ontreddering gebracht worden.

 

DE MOTIES WAAR D66 TEGEN STEMDE

 • Alleen vrijwillige vaccinatie.
 • Nergens een mondkapjesplicht invoeren.
 • Onderzoeken welke coronamaatregelen wel en niet overtuigend werken.
 • Scenario waarbij specifiek ouderen en kwetsbaren beschermd worden.
 • Vrijwillige vaccinatie van thuiswonende kwetsbare ouderen met – morbiditeit.
 • Aanvullende inspanningen om verpleeghuisbewoners te beschermen tegen coronabesmettingen.
 • Verpleeghuizen zonder isolatiefaciliteit zoveel mogelijk coronavrij houden.
 • Kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen.
 • Het EOKM kinderporno laten opsporen.
 • Kleine ondernemers helpen door maatwerk.
 • De horeca voor 100% van de kosten compenseren.
 • Verlengen van de terugbetalingstermijn voor ondernemers.
 • Mogelijkheid voor ondernemers hun NOW-aanvraag te herzien.
 • Snelle opening van de horeca door sneltesten en goede ventilatie.
 • Winkels die moeten sluiten voor 100% van de kosten compenseren.
 • Horecaondernemers die zich aan de regels houden uitsluiten van de lockdown.
 • Bij gemeenten aandringen op kwijtschelding van lokale heffingen voor ondernemers.
 • Een aanvullende keuzemogelijkheid voor ondernemers in aanvulling op de NOW-vergoeding.
 • Stoppen met het beleid van afbouw van ziekenhuiscapaciteit.
 • Vrijwillige vaccinatie van mensen en medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.
 • Excuses voor de fouten die leidden tot slachtoffers in verpleeg- en verzorgingshuizen.
 • De salarissen van zorgmedewerkers in alle zorgsectoren fors verhogen.
 • Alsnog plannen maken voor een structurele waardering van zorgverleners.
 • Met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel.
 • Speciale coronaziekenhuizen openen en eerder vertrokken personeel opnieuw in de zorg laten werken.
 • Geen eigen risico in rekening brengen bij een COVID-19-besmetting van een zorgmedewerker.
 • Met spoed betere structurele beloning van zorgverleners te realiseren.
 • Garanderen van voldoende beschermende middelen voor zorgverleners.

Video: Crisis Compilatie

Bezoek Crisis Compilatie voor de mooiste maatschappij kritische video’s 

Video: Crisis Compilatie