NIEUW ONDERZOEK: Het coronavirus is ontwikkeld in een laboratorium

CORONAVIRUS NIET VERSPREID DOOR VLEERMUIZEN

Het coronavirus is niet afkomstig van vleermuizen.
Recent onderzoek van Dr. Stephen Quay heeft uitgewezen dat het coronavirus is ontwikkeld in een laboratorium.

DE DIERENMARKT IN WUHAN WAS SLECHTS EEN ROOKGORDIJN

Er is iets vreselijk misgegaan
Het is mogelijk dat het virus door een opeenstapeling van fouten kan zijn ontsnapt echter niet uitgesloten kan worden dat het virus met opzet is verspreid. Onze autoriteiten hebben de burgers altijd voorgehouden dat het virus is ontstaan door contact met besmette dieren. 

VOORKOM ERGER

Het lijkt mij dat, met spoed, nader onderzoek gedaan moet worden, om te kijken hoe dit heeft kunnen gebeuren.
Als het virus opzettelijk is verspreid dan moet voorkomen worden dat de autoriteiten in de gelegenheid worden gesteld om een nog dodelijker variant onder de bevolking te kunnen loslaten.

Mocht het zijn dat de verspreiding een opeenstapeling van fouten is geweest dan moet voorkomen worden dat het nog een keer gebeurt.