Corona minder gevaarlijk dan griep

CORONA IS MINDER GEVAARLIJK DAN DE GRIEP

Een recente studie van Stanford University heeft geconcludeerd dat de IFR van corona moet worden bijgesteld van 0.23 naar 0.15! De WHO (World Health Organization) heeft dit bevestigd op hun website.

Corona is dus géén stevige griep, maar nog minder gevaarlijk dan de griep
Voor dit virus met een IFR (sterftecijfer) van recentelijk 0.15 wordt uw zelfbeschikkingsrecht afgenomen en onze grondrechten, mensenrechten en kinderrechten worden met voeten getreden en afgepakt.
▪️ Ter vergelijking:  Influenza (de griep) ligt op 0.17- 0.19.

DOEL: Vaccinaties verkopen (medisch experiment)

Onze regering, in samenwerking met de tweede kamer, hebben bewust een ongekende angst onder de bevolking gecreëerd om, namens de farmaceutische industrie, vaccinaties te kunnen verkopen. Het is een medisch experiment die in december 2023 zal worden afgerond. 

De meerderheid van het volk heeft zich inmiddels gekeerd tegen de samenleving en loopt gedwee achter de leider aan in de illusie dat hij hen veiligheid en vrijheid zal bezorgen. Een catastrofale vergissing die het einde van onze samenleving, onze veiligheid en onze vrijheid zal betekenen.

Parallelle Samenleving

De weinige mensen die nog zelfstandig kunnen nadenken (20% → 5 a 6 miljoen) weten dat deze crisis nooit is gegaan over gezondheid. Met hen nemen we het recht weer in eigen hand en bouwen we een Parallelle Samenleving.

Het mooie van deze tijd is dat we inzien wat er werkelijk aan de hand is, hier afstand van nemen en uiteindelijk een samenleving creëren die beter is dan we ooit hebben gehad.

“Het zijn niet de sterkste mensen die overleven en ook niet de meest intelligente. Het zijn de mensen die het beste reageren op veranderingen door zich goed te laten informeren”

Zorg goed voor jezelf, ……..en voor anderen.
∼ Dries

Corona minder gevaarlijk dan griep
NVENTARISATIE BELANGSTELLENDEN PARALLELLE SAMENLEVING meer nieuws

Bronnen

Wij zijn niet te stoppen | Samen zullen wij overwinnen

Er is geen kracht van buitenaf die ons een beter leven kan brengen.

JE HOEFT HET NIET ALLEEN TE DOEN, MAAR JE MOET HET WEL ZELF DOEN!

Er is geen kracht van buitenaf die ons een beter leven kan brengen
De blinde volgers van Rutte, Kaag, OMT leden, Trump en aanverwante artikelen moet ik helaas teleurstellen.
Zij zullen je niet leiden naar een beter leven, dat zal jezelf moeten doen.

De weg ligt binnen in jezelf, is voor iedereen toegankelijk, voor elk mens. Wanneer je de weg gaat, je daarvoor inzet, kan elk mens op eigen kracht geluk en vrijheid vinden. Met vallen en opstaan heeft ieder mens daarin zijn eigen weg te gaan.

Het is voor iedereen verschillend maar ik kan mijn eigen weg pas bepalen als ik weet wat er werkelijk aan de hand is. Het was absoluut geen leuke zoektocht want hoe meer ik de waarheid onder ogen kwam, hoe kwader ik werd. Dat heeft enkele maanden geduurd maar de boosheid heb ik uiteindelijk los kunnen laten.

“Het zijn niet de sterkste mensen die overleven en ook niet de meest intelligente. Het zijn de mensen die het beste reageren op veranderingen door zich goed te laten informeren”

Wij zijn niet te stoppen | Samen zullen wij overwinnen

IK DULD GEEN MENSEN VOOR MIJ OF ACHTER MIJ ….. ALLEEN NAAST MIJ

Deze zoektocht heeft mij bij mensen gebracht die niet achter mij staan, niet voor mij staan maar ….. naast mij staan.
De macht die ons wil onderwerpen en in totale armoede en ontreddering wil brengen is nog nooit zo groot geweest, maar vastberaden maken we er samen een betere wereld van. Ik ben ervan overtuigt dat wij niet te stoppen zijn en uiteindelijk zullen overwinnen.

 
Je hoeft het niet alleen te doen, maar je moet het wel zelf doen!
 
Zorg goed voor jezelf, en voor anderen.

meer nieuws

We gaan wappies meppen - De remmen zijn los | Politiegeweld

We gaan wappies meppen

Zondagochtend werd er op het politiebureau al lol gemaakt: we gaan wappies meppen!

In de kleedkamer was een vrolijke opgelaten sfeer en, aangespoord door leidinggevenden, waren de politieagenten het over één ding eens: Ieder tegengeluid moet, met geweld, in de kiem gesmoord worden.
Alle remmen zijn los, het zou een mooie dag worden, gewelddadiger dan alle voorgaande demonstraties.
 
Of dat moreel juist is vragen zij zich niet af behalve de integere en betrouwbare politieagenten die zich zwijgend omkleden.  Voorheen hielden zij collegae met een gebrekkig geweten in het gareel echter de integere politieagenten zijn effectief monddood gemaakt. 

Eenmaal terug op het politiebureau is de sfeer jolig, de politieagenten hebben geen enkel besef van wat zij de vreedzame demonstranten hebben aangedaan. Zij weten goed en kwaad niet te onderscheiden. Het volledig ontbreken aan geweten en invoelingsvermogen is verbijsterend. Zij zien hun medemens niet als slachtoffer maar als prooi voor eigen plezier.

De politieagenten gaan voldaan naar huis om hun leventje voort te zetten, in dezelfde samenleving als die zij kort daarvoor zoveel geweld hebben toegebracht.
Volgende week zondag is het weer ‘wappies meppen’.

VIDEOCOMPILATIE IS GEMAAKT MET BEELDEN VAN
NEE tegen 1,5 meter
Politiemensen in gewetensnood door wappierammen

Politieagenten in gewetensnood door ‘wappierammen’

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 doet sinds eind oktober vorig jaar onderzoek naar het door de overheid gevoerde coronabeleid. Dat doet de commissie door het afnemen van verhoren met getuige-deskundigen, waaronder artsen, virologen en andere experts.

Er zijn tientallen politieagenten verhoord.
Deze agenten geven aan dat ze in gewetensnood zijn gekomen, omdat ze naar eigen zeggen gedwongen worden methodes toe te passen waar ze niet meer achter kunnen staan. Bijvoorbeeld dat men opdracht krijgt om voor kleine vergrijpen zoals het niet dragen van een mondkapje, buitenproportioneel zware methodes in te zetten.

Wekelijks komen mensen op het Museumplein bijeen om daar ‘koffie te drinken’. Het gaat om mensen uit alle lagen van de samenleving die kritisch zijn over het coronabeleid. En iedere week stuurt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema de politie op deze mensen af. Daarbij worden ME-busjes, honden en waterkanonnen ingezet. Veel agenten willen niet langer vreedzame mensen neerknuppelen en krijgen gewetenswroeging.

JUSTITIE WIL DE VERKLARINGEN IN DE DOOFPOT STOPPEN

De burger mag de waarheid niet weten
Nadat de commissie 47 politieagenten had gehoord, wilde het ministerie van Justitie opeens het gesprek aangaan met de organisatie, om te voorkomen dat de verklaringen openbaar worden gemaakt.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 is onafhankelijk en onderhandelt met niemand, óók niet en vooral niet met de overheid! Zij zullen de verhoren stap voor stap naar buiten brengen, en Nederland maximaal informeren, steeds weer, net zolang tot het geweld stopt!

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie
Politiemensen in gewetensnood door wappierammen

citaten uit de verhoren

Dat wordt weer wappierammen

“Mijn collega zei: dat wordt weer wappierammen. Misschien mag ik wel op ’t kanon, aluhoedjes spuiten,”
∼ ME’er uit Den Haag

Geen beklap betekent een nekklap

“Een gevleugelde uitdrukking is: geen beklap betekent een nekklap. Ik lig ’s avonds huilend in bed.”
∼  Een agent uit Utrecht

Rammen die hap, ze verdienen het

“Ik heb er nachtmerries van. Letterlijk. Maar je moet wel. Anders denken ze dat je ‘er ook zo één bent’. Ik probeer zachtjes te slaan, maar laatst zei een collega: rammen die hap, ze verdienen het!”
∼  ME’er uit Amsterdam

Ik weigerde koffiedrinkende burgers te mishandelen

“Laatst ging ik naar een vertrouwenspersoon, dat ik weigerde koffiedrinkende burgers te mishandelen. ‘Wat doe je dan bij de politie?’ vroeg ze. Ik ben huilend naar huis gegaan.”

Liever non-actief dan een monster

“Ik weiger vreedzame demonstranten te slaan. Ik ben toen op non-actief gesteld. Maar liever non-actief dan een monster. De vertrouwenspersoon heeft me niet geholpen, bovendien wordt daar regelmatig gelekt.”

Wat gebeurt er allemaal in Nederland?

“Ik wil mensen helpen, niet in elkaar slaan. Het is laf. Ik lig er volkomen buiten nu, niemand wil met me op de auto. Ik was zo blij dat ik de opleiding gehaald had. Wat gebeurt er allemaal in Nederland?”

Bronnen

Mensen zijn geen schapen of complotdenkers

MENSEN ZIJN GEEN SCHAPEN OF COMPLOTDENKERS

Er zijn loyale en kritische mensen

Toen wij nog een fijne samenleving hadden waren deze mensen met elkaar in gesprek,
waren oprecht geïnteresseerd in de ander, werden meningen bijgesteld en
vervolgens plannen gemaakt om de problemen het hoofd te bieden.
Er was wederzijds respect. Wij wisten dat onze samenleving alleen goed kon
functioneren met zowel loyale als kritische mensen.

Beide zijn onmisbaar!
Veel meer en minder is het niet!
Het is van alle tijden.
 

Wij zijn de weg kwijt

Wij kunnen dit weer oppakken, vandaag nog want er rest ons weinig tijd. Luister oprecht naar elkaar, alleen dan krijgen wij onze oude samenleving weer terug.

Doen we dat niet dan zijn we reddeloos verloren en zal, binnen afzienbare tijd, armoede, ontreddering en geweld ons lot zijn.

Zorg goed voor jezelf en voor anderen,
– Dries Van Der Wijk

Mensen zijn geen schapen of complotdenkers
De corona-campagne is voor D66 slechts het voorgerecht | Sloop de samenleving

De corona-campagne is voor D66 slechts het voorgerecht | Sloop de samenleving

De bedoeling van D66 is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren.
Hierdoor zal Nederland in totale armoede en ontreddering gebracht worden.

 

DE MOTIES WAAR D66 TEGEN STEMDE

 • Alleen vrijwillige vaccinatie.
 • Nergens een mondkapjesplicht invoeren.
 • Onderzoeken welke coronamaatregelen wel en niet overtuigend werken.
 • Scenario waarbij specifiek ouderen en kwetsbaren beschermd worden.
 • Vrijwillige vaccinatie van thuiswonende kwetsbare ouderen met – morbiditeit.
 • Aanvullende inspanningen om verpleeghuisbewoners te beschermen tegen coronabesmettingen.
 • Verpleeghuizen zonder isolatiefaciliteit zoveel mogelijk coronavrij houden.
 • Kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen.
 • Het EOKM kinderporno laten opsporen.
 • Kleine ondernemers helpen door maatwerk.
 • De horeca voor 100% van de kosten compenseren.
 • Verlengen van de terugbetalingstermijn voor ondernemers.
 • Mogelijkheid voor ondernemers hun NOW-aanvraag te herzien.
 • Snelle opening van de horeca door sneltesten en goede ventilatie.
 • Winkels die moeten sluiten voor 100% van de kosten compenseren.
 • Horecaondernemers die zich aan de regels houden uitsluiten van de lockdown.
 • Bij gemeenten aandringen op kwijtschelding van lokale heffingen voor ondernemers.
 • Een aanvullende keuzemogelijkheid voor ondernemers in aanvulling op de NOW-vergoeding.
 • Stoppen met het beleid van afbouw van ziekenhuiscapaciteit.
 • Vrijwillige vaccinatie van mensen en medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.
 • Excuses voor de fouten die leidden tot slachtoffers in verpleeg- en verzorgingshuizen.
 • De salarissen van zorgmedewerkers in alle zorgsectoren fors verhogen.
 • Alsnog plannen maken voor een structurele waardering van zorgverleners.
 • Met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel.
 • Speciale coronaziekenhuizen openen en eerder vertrokken personeel opnieuw in de zorg laten werken.
 • Geen eigen risico in rekening brengen bij een COVID-19-besmetting van een zorgmedewerker.
 • Met spoed betere structurele beloning van zorgverleners te realiseren.
 • Garanderen van voldoende beschermende middelen voor zorgverleners.

Video: Crisis Compilatie

Bezoek Crisis Compilatie voor de mooiste maatschappij kritische video’s 

Video: Crisis Compilatie