Politiemensen in gewetensnood door wappierammen

Politieagenten in gewetensnood door ‘wappierammen’

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 doet sinds eind oktober vorig jaar onderzoek naar het door de overheid gevoerde coronabeleid. Dat doet de commissie door het afnemen van verhoren met getuige-deskundigen, waaronder artsen, virologen en andere experts.

Er zijn tientallen politieagenten verhoord.
Deze agenten geven aan dat ze in gewetensnood zijn gekomen, omdat ze naar eigen zeggen gedwongen worden methodes toe te passen waar ze niet meer achter kunnen staan. Bijvoorbeeld dat men opdracht krijgt om voor kleine vergrijpen zoals het niet dragen van een mondkapje, buitenproportioneel zware methodes in te zetten.

Wekelijks komen mensen op het Museumplein bijeen om daar ‘koffie te drinken’. Het gaat om mensen uit alle lagen van de samenleving die kritisch zijn over het coronabeleid. En iedere week stuurt burgemeester van Amsterdam Femke Halsema de politie op deze mensen af. Daarbij worden ME-busjes, honden en waterkanonnen ingezet. Veel agenten willen niet langer vreedzame mensen neerknuppelen en krijgen gewetenswroeging.

JUSTITIE WIL DE VERKLARINGEN IN DE DOOFPOT STOPPEN

De burger mag de waarheid niet weten
Nadat de commissie 47 politieagenten had gehoord, wilde het ministerie van Justitie opeens het gesprek aangaan met de organisatie, om te voorkomen dat de verklaringen openbaar worden gemaakt.

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie 2020 is onafhankelijk en onderhandelt met niemand, óók niet en vooral niet met de overheid! Zij zullen de verhoren stap voor stap naar buiten brengen, en Nederland maximaal informeren, steeds weer, net zolang tot het geweld stopt!

De Buitenparlementaire Onderzoekscommissie
Politiemensen in gewetensnood door wappierammen

citaten uit de verhoren

Dat wordt weer wappierammen

“Mijn collega zei: dat wordt weer wappierammen. Misschien mag ik wel op ’t kanon, aluhoedjes spuiten,”
∼ ME’er uit Den Haag

Geen beklap betekent een nekklap

“Een gevleugelde uitdrukking is: geen beklap betekent een nekklap. Ik lig ’s avonds huilend in bed.”
∼  Een agent uit Utrecht

Rammen die hap, ze verdienen het

“Ik heb er nachtmerries van. Letterlijk. Maar je moet wel. Anders denken ze dat je ‘er ook zo één bent’. Ik probeer zachtjes te slaan, maar laatst zei een collega: rammen die hap, ze verdienen het!”
∼  ME’er uit Amsterdam

Ik weigerde koffiedrinkende burgers te mishandelen

“Laatst ging ik naar een vertrouwenspersoon, dat ik weigerde koffiedrinkende burgers te mishandelen. ‘Wat doe je dan bij de politie?’ vroeg ze. Ik ben huilend naar huis gegaan.”

Liever non-actief dan een monster

“Ik weiger vreedzame demonstranten te slaan. Ik ben toen op non-actief gesteld. Maar liever non-actief dan een monster. De vertrouwenspersoon heeft me niet geholpen, bovendien wordt daar regelmatig gelekt.”

Wat gebeurt er allemaal in Nederland?

“Ik wil mensen helpen, niet in elkaar slaan. Het is laf. Ik lig er volkomen buiten nu, niemand wil met me op de auto. Ik was zo blij dat ik de opleiding gehaald had. Wat gebeurt er allemaal in Nederland?”

Bronnen

De corona-campagne is voor D66 slechts het voorgerecht | Sloop de samenleving

De corona-campagne is voor D66 slechts het voorgerecht | Sloop de samenleving

De bedoeling van D66 is het slopen van alle bestaande sociale en economische structuren.
Hierdoor zal Nederland in totale armoede en ontreddering gebracht worden.

 

DE MOTIES WAAR D66 TEGEN STEMDE

 • Alleen vrijwillige vaccinatie.
 • Nergens een mondkapjesplicht invoeren.
 • Onderzoeken welke coronamaatregelen wel en niet overtuigend werken.
 • Scenario waarbij specifiek ouderen en kwetsbaren beschermd worden.
 • Vrijwillige vaccinatie van thuiswonende kwetsbare ouderen met – morbiditeit.
 • Aanvullende inspanningen om verpleeghuisbewoners te beschermen tegen coronabesmettingen.
 • Verpleeghuizen zonder isolatiefaciliteit zoveel mogelijk coronavrij houden.
 • Kinderen uitzonderen van test- en quarantainemaatregelen.
 • Het EOKM kinderporno laten opsporen.
 • Kleine ondernemers helpen door maatwerk.
 • De horeca voor 100% van de kosten compenseren.
 • Verlengen van de terugbetalingstermijn voor ondernemers.
 • Mogelijkheid voor ondernemers hun NOW-aanvraag te herzien.
 • Snelle opening van de horeca door sneltesten en goede ventilatie.
 • Winkels die moeten sluiten voor 100% van de kosten compenseren.
 • Horecaondernemers die zich aan de regels houden uitsluiten van de lockdown.
 • Bij gemeenten aandringen op kwijtschelding van lokale heffingen voor ondernemers.
 • Een aanvullende keuzemogelijkheid voor ondernemers in aanvulling op de NOW-vergoeding.
 • Stoppen met het beleid van afbouw van ziekenhuiscapaciteit.
 • Vrijwillige vaccinatie van mensen en medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg.
 • Excuses voor de fouten die leidden tot slachtoffers in verpleeg- en verzorgingshuizen.
 • De salarissen van zorgmedewerkers in alle zorgsectoren fors verhogen.
 • Alsnog plannen maken voor een structurele waardering van zorgverleners.
 • Met spoed zorgen voor meer zorgpersoneel.
 • Speciale coronaziekenhuizen openen en eerder vertrokken personeel opnieuw in de zorg laten werken.
 • Geen eigen risico in rekening brengen bij een COVID-19-besmetting van een zorgmedewerker.
 • Met spoed betere structurele beloning van zorgverleners te realiseren.
 • Garanderen van voldoende beschermende middelen voor zorgverleners.

Video: Crisis Compilatie

Bezoek Crisis Compilatie voor de mooiste maatschappij kritische video’s 

Video: Crisis Compilatie
STUTTGART MASSAAL IN OPSTAND | De Duitsers zijn er klaar mee

STUTTGART MASSAAL IN OPSTAND | De Duitsers zijn er klaar mee

De Duitsers hebben genoeg van het incompetente en kapotmakende beleid.
Dit zijn mooie acties, daar kunnen wij in Nederland een voorbeeld aan nemen.

GA NIET MEE IN DE ZINLOZE MAATREGELEN

Als wij dat massaal doen dan is het morgen afgelopen.
Dan kunnen we weer ‘normaal’ in vrijheid leven.

Onafhankelijk Digitaal Sociaal Platform | Wie kan dat opzetten?

Onafhankelijk Digitaal Sociaal Platform | Wie kan dat opzetten?

Wij moeten een onafhankelijk digitaal sociaal platform hebben want de ongekende golf van censuur zorgt ervoor dat wij elkaar straks niet meer kunnen vinden.

Het toekomstige digitale sociale platform moet daarom eigendom zijn van de burgers, met voorwaarden die democratisch worden bepaald door de burgers, om de openbare belangen te dienen.
 

Gezocht: mensen met passie voor ICT

Is er iemand, of meerdere personen, die vanuit hun passie zoiets op kunnen zetten? Dat zou toch gaaf zijn, een eigen sociaal platform voor de Parallelle Samenleving?
 
Mail mij als jij je de persoon bent die ons bij elkaar kan brengen en houden,
 
Zorg goed voor jezelf, en voor anderen. 
∼ Dries van der Wijk
 
mail mij
Onafhankelijk Digitaal Sociaal Platform | Wie kan dat opzetten?
Jan Storms over psychopathie | Wil je zelf weten met wie jij te maken hebt?

Jan Storms over psychopathie | Wil je zelf weten met wie jij te maken hebt?

Wil je zelf weten met wie je te maken hebt?

Psychopathie roept de gedachte op aan mensen die zonder enige wroeging gruwelijke misdaden begaan. Deze extreme gevallen die de publieke opinie sterk beroeren zijn zeldzaam. Buiten de context van deze zweer zware misdaden stelt men de diagnose bijna niet, terwijl dat wel zou moeten.

De huis-tuin-en-keukenpsychopaat is eigenlijk nog gevaarlijker omdat hij meestal moeilijk te doorzien is en jarenlang een destructieve invloed kan laten gelden.

Deze video is geproduceerd door
verantwoord scheiden

Het psychopathie-virus (Deel 2) | Jan Storms, M.A.

Het psychopathie-virus (Deel 2) | Jan Storms, M.A.

In gesprek met Jorn Lukaszczyk vertelt Jan Storms in deel 2 over de fundamenten van kennis, de valkuilen van blind geloof in de wetenschap en medisch onderzoek.
Ook deelt hij zijn visie op huidige overheidsmaatregelen.

Deze video is geproduceerd door 
Café Weltschmerz

Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.
Zij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Website Café Weltschmerz Website Jorn Lukaszczyk
Blind geloof in politiek en wetenschap (Deel 1) | Jan Storms, M.A.

Blind geloof in politiek en wetenschap (Deel 1) | Jan Storms, M.A.

In gesprek met Jorn Lukaszczyk vertelt Jan Storms in deel 1 over de fundamenten van kennis, de valkuilen van blind geloof in de wetenschap en medisch onderzoek.
Ook deelt hij zijn visie op huidige overheidsmaatregelen.

Deze video is geproduceerd door 
Café Weltschmerz

Café Weltschmerz gelooft in de kracht van het gesprek en zendt interviews uit over actuele maatschappelijke thema’s.
Zij bieden een hoogwaardig alternatief voor de mainstream media.

Café Weltschmerz is onafhankelijk en niet verbonden aan politieke, religieuze of commerciële partijen.

Website Café Weltschmerz Website Jorn Lukaszczyk
ALLE ONDERNEMERS GAAN FAILLIET | Ondernemer, onderneem iets!

ALLE ONDERNEMERS GAAN FAILLIET | Ondernemer, onderneem iets!

Iedereen heeft inmiddels gezien dat de corona-campagne niets met volksgezondheid te maken heeft.

Het gewetenloze beleid van onze overheid heeft als gevolg dat alle ondernemers, behalve de multinationals, failliet zullen gaan. Deze ineenstorting zal een ongekende ramp veroorzaken en een nieuwe samenleving rechtvaardigen waarin geen plek meer is voor locale ondernemers. Wie een nieuw gebouw wil neerzetten, moet het bestaande immers eerst slopen.

ONDERNEMER ONDERNEEM IETS!

Meld je aan bij het MKB-initiatief ▶︎ https://www.waarheid.tv/mkb

ondernemer, meld je aan